Pardubice jsou hlavním městem dopravy, Pardubický kraj dopravní křižovatkou České republiky.
Je to i díky celé řadě osobností, které se zasloužily o rozvoj a které dnes můžeme považovat za zakladatele dopravy. Řeč je o průkopníkovi aviatiky Janu Kašparovi či staviteli železničních tratí Janu Pernerovi. Anebo také o Josefu Resselovi, který svým vynálezem lodního šroubu ovlivnil lodní dopravu na celém světě. Za každým z těchto jmen jsou velké projekty, které jsou inspirací odborníkům v dopravě dodnes. A mnoho z těchto „dopraváckých“ akcí se koná pod hlavičkou DOPRAVNÍHO FESTIVALU.

DOPRAVNÍ FESTIVAL je unikátním projektem, který propojuje nejen dopravní akce a aktivity v regionu Pardubického kraje i v zahraničí, ale také přispívá rozvoji cestovního ruchu.

Celoroční projekt je souborem dopravních akcí konaných na území Pardubického kraje, České republiky a v zahraničí. Jedná se především o akce zaštítěné osobnostmi dopravy, které se podílely na rozvoji dopravy v českých zemích a jejichž práce je významná i pro současnou společnost. Takovými osobnostmi je například průkopník české aviatiky Jan Kašpar, projektant a stavitel železničních tratí Jan Perner nebo třeba vynálezce lodního šroubu a dalších technických novinek Josef Ressel. Jedná se o akce DEN DOPRAVY, POCTA JOSEFU RESSELOVI či JAN PERNER a další.

VIZE PROJEKTU

  • Prezentovat Pardubický kraj jako kolébku dopravy
  • Využít Dopravní festival k prezentaci klíčových rozvojových a dalších projektů na silnici, železnici, v letectví i ve vodní dopravě
  • Podporovat realizaci investičních projektů – výstavba a modernizace silniční sítě, modernizace železničního koridoru, projekt Dunaj – Odra – Labe, výstavba Dopravního uzlu Pardubice a Přístavu Pardubice včetně dopravní infrastruktury a další
  • Natočit unikátní dokumentární filmy o osobnostech v dopravě, který bude sloužit k propagaci regionu v rámci cestovního ruchu a který napomůže prezentaci klíčových projektů v dopravě.

 

Jedním z klíčových projektů Dopravního festivalu je

GALAVEČER ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH