• Miloš Zeman, prezident České republiky 
 • Andrej Babiš, předseda Vlády České republiky 
 • Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky 
 • Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 • Dan Ťok, ministr dopravy České republiky 
 • Tomáš Hüner, ministr průmyslu a obchodu České republiky 
 • Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj České republiky 
 • Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje 
 • Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje 
 • Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje 
 • Martin Červíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
 • Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje 
 • Martin Charvát, primátor statutárního města Pardubice 
 • Jiří Málek, rektor Univerzity Pardubice 
 • Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 
 • Petr Řezníček, starosta města Chrudim