DEN DOPRAVY ČR - 6. ročník
18. KVĚTNA 2018

DEN DOPRAVY ČR je NÁRODNÍ DOPRAVNÍ PROJEKT, který si klade za cíl propagovat dopravu a její rozvoj, připomenout si památku osobností podílejících se na rozvoji dopravy v České republice.

Pardubice po roce opět ožívají oslavami průkopníka českého letectví Jana Kašpara. V roce, kdy si připomínáme 135. výročí jeho narození, se propojily pardubické spolky nesoucí jeho jméno a připravily nabitý program šestého ročníku národního projektu DEN DOPRAVY 2018. Kromě Společnosti Jana Kašpara, z.s. se na jeho organizaci podílí také Sdružení Aviatické pouti a Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara. DEN DOPRAVY 2018 se uskuteční v pátek 18. května 2018 a tradičně bude rozdělen do dvou bloků. Na dopolední pietní akt u hrobu Ing. Jana Kašpara naváže odpolední happening u sochy aviatika na pardubické třídě Míru, který vyvrcholí předáním výtěžku z projektu Dar na sochu Jana Kašpara do rukou primátora města Martina Charváta.
Pilotní ročník DNE DOPRAVY ČR se uskutečnil v roce 2013. Impulsem k založení tradice DNE DOPRAVY tehdy bylo 130. výročí narození Ing. Jana Kašpara, pardubického rodáka a průkopníka české aviatiky. Při této příležitosti nezisková organizace Společnost Jana Kašpara zrekonstruovala dlouho chátrající hrobku Ing. Jana Kašpara a předala ji veřejnosti. O rok později byla slavnostně zprovozněna naučná stezka „Hroby zakladatelů dopravy v českých zemích“ na Městských hřbitovech v Pardubicích a otevřeno Dopravní centrum České republiky na pardubickém hlavním nádraží. V roce 2015 byla slavnostně otevřena stálá expozice Leteckého muzea Jana Kašpara. O rok později v roce 2016 byl v rámci DNE DOPRAVY zahájen projekt Dar na sochu Ing. Jana Kašpara. Kontaktní socha aviatika Kašpara je od roku 2017 instalována na třídě Míru v Pardubicích, v místech bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpara v roce 1883 narodil a kde také o 43 let později zemřel.

Více informací ZDE


FESTIVAL ŽELEZNICE / SILNICE - ING. JAN PERNER
7. září 2018

První český festival oslavující železnici a slavného projektanta a stavitele železničních tratí Ing. Jana Pernera. Kde jinde by měl vzniknout než v Pardubickém kraji, který je historicky s dopravou spjat a z něhož pocházejí dopravní velikáni naší země. Ing. Jan Perner je jedním z nich. Národní dopravní projekt FESTIVAL ŽELEZNICE/ SILNICE – ING. JAN PERNER se koná u příležitosti výročí narození Ing. Jana Pernera. Pořadatelem festivalu je Společnost Jana Pernera, z.s. Tato nezisková organizace uspořádala v roce 2015 velký projekt ROK JANA PERNERA, který oslavil 200. výročí narození Ing. Jana Pernera a zároveň vzpomněl 170. výročí jeho úmrtí. 
V roce 2016 na tento projekt navázaly další akce a aktivity, včetně představení a vytvoření sochy Ing. Jana Pernera. Národní dopravní projekt FESTIVAL ŽELEZNICE/ SILNICE – ING. JAN PERNER si klade za cíl propagaci železniční a silniční dopravy v Pardubickém kraji a v České republice, připomenutí a oslavu Ing. Jana Pernera, ale rovněž např. iniciativu k opravě pardubického nádraží.
Součástí celodenního programu bude nejen vzpomínkový akt u rodinné hrobky Pernerových, ale také happening u sochy Jana Pernera před budovou hlavního nádraží věnovaný  vzpomínce na Jana Pernera. V programu vystoupí i mladí nadějní umělci – muzikantka a zpěvačka Petra Pohanková a hudebník z Alabamy Max Andrews.

Více informací ZDE


POCTA JOSEFU RESSELOVI
červen - říjen 2018

Projekt POCTA JOSEFU RESSELOVI je věnován rodákovi z Chrudimi, lesníkovi a tvůrci mnoha vynálezů, z nichž nejvýznamnější je VYNÁLEZ LODNÍHO ŠROUBU. Poprvé jej otestoval na řece Krka, ve zdokonalování svého vynálezu pokračoval v Terstu. V roce 1827 získal patent, ale po nehodě mu byly další pokusy zakázány. Zemřel bez jakéhokoli uznání. Teprve v roce 1866 mu vynález lodního šroubu oficiálně přiznala Americká akademie věd ve Washingtonu. Chrudimský rodák je označován za prvního skutečného Evropana.
Letošní projekt bude tradičně zahájen v červnu u sochy Josefa Ressela v Chrudimi vzpomínkovým aktem a výstavou expozice o životě a díle Josefa Ressela. Poté se projekt přesune do Pardubic, kde se symbolicky na soutoku Labe a Chrudimky představí návštěvníkům Sportovního parku Pardubice. Ve vzdělávací sekci parku bude k vidění výstava, pro děti (i rodiče) bude připravena také zábavná hra na téma Resselových vynálezů. Projekt bude pokračovat happeningy ve Vídni a v Lublani, kde Josef Ressel zemřel. 

Více informací ZDE.


GALAVEČER ZAKLADATELÉ DOPRAVY V ČESKÝCH ZEMÍCH
29. listopadu 2018

Vyvrcholením národních i mezinárodních dopravních projektů 2018 je slavnostní galavečer Zakladatelé dopravy v českých zemích. Pořádá jej nezisková organizace Společnost Jana Kašpara, z.s. Galavečerem chce oslavit nejen průkopníky dopravy, ale také ocenit osobnosti, které v tomto oboru mnohé dokázaly. Součástí slavnostního večera tak bude udílení Ceny Jana Kašpara, Ceny Jana Pernera a také Ceny Josefa Ressela. Laureáty těchto ocenění, nesoucích jména po významných průkopnících aviatiky i železniční a vodní dopravy, se stali lidé, kteří přispěli k rozvoji dopravy, nebo napomáhají projektům udržujícím odkaz zakladatelů dopravy.

Více informací ZDE